Prijzen kleine huisdieren, paarden e.a. grote dieren

(KLEINE) HUISDIEREN

 Er is geen vaste prijs voor een stamcelbehandeling. Een behandeling bestaat, nadat de diagnose is gesteld, eigenlijk uit drie delen 

1. Operatief ca.15 tot 20 gram vet en 15 ml bloed afnemen. 2. Het isoleren van stamcellen uit het vet en prp uit het bloed (duur ca. 3 uur) 3. Het teruginjecteren van de stamcellen en het terugbrengen middels een infuus.

De prijs wordt mede bepaald door het aantal te injecteren gewrichten en/of pezen maar ook van het type gewricht.

De prijs zal voor alle onderdelen tezamen tussen Euro 1.250,-- en Euro 1.500,-- bedragen. 

PAARDEN EN ANDERE GROTE DIEREN

Er is geen vaste prijs voor een stamcelbehandeling. Een behandeling bestaat, nadat de diagnose is gesteld, eigenlijk uit drie delen .

1. Via een liposuctie methodiek ca. 20 gram vet en 15 ml bloed afnemen . 2. Het isoleren van stamcellen uit het vet en Prp uit het bloed (duur ca. 3 uur) 3. Het teruginjecteren van de stamcellen en het terugbrengen van de stamcellen middels een infuus.

De prijs hangt mede af van het aantal te injecteren gewrichten en/of pezen maar ook van het type gewricht.

De prijs zal voor alle onderdelen tezamen tussen Euro 1.250,-- en Euro 1.750,-- bedragen.